สร้างเมื่อ :
Download Client Full & Mini

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์ Full และ Mini และ Program อื่นๆ ของเซิร์ฟเวอร์

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 3.0 GB Direct Server สำหรับติดตั้งตัวเต็ม ดาวน์โหลด
Client Full 3.0 GB Google Drive 01 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม ดาวน์โหลด
Client Full 3.0 GB Google Drive 02 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม ดาวน์โหลด
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Full ติดตั้งเข้าใช้งานได้ทันที
Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 3.0 GB MaGa Update สำหรับไม่มีตัวเกมส์เซิร์ฟเวอร์จริง ดาวน์โหลด
Client Full 3.0 GB Mediafire Drive สำหรับไม่มีตัวเกมส์เซิร์ฟเวอร์จริง ดาวน์โหลด
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Full ติดตั้งเข้าใช้งานได้ทันที
Download Program

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมสำหรับความสะดวกในการใช้งาน

Icon Name Description Download
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop ดาวน์โหลด
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop ดาวน์โหลด