ข้อมูลออฟชั่นไอเทม

* ออฟชั่นที่ NPC Item Optionerเป็นที่เมืองหลวงโซนตีบวกไอเทม

ในการออฟชั่น 1 ครั้งใช้ 35 Cash points โอกาสในการสำเร็จ 80% ถ้าไม่สำเร็จไอเทมจะไม่หายไป

 

ไอเทมที่สามารถออฟชั่นได้ (ไอเทมจาก Cash Shop เท่านั้น)

ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง เสื้อเกราะ ผ้าคลุม รองเท้า
  Invisible Cap 1   Invisible Glasses 1   Invisible Mask 1   Robe of Affection   Shawl of Affection   Shoes of Affection
  Invisible Cap 2   Invisible Glasses 2   Invisible Mask 2   Robe of Judgement   Shawl of Judgement   Shoes of Judgement
  Invisible Cap 3   Invisible Glasses 3   Invisible Mask 3   White Wings Suit   White Wings Manteau    White Wings Boots
  Invisible Cap 4   Invisible Glasses 4   Invisible Mask 4   Sapha's Cloth   Sapha's Hood   Sapha's Shoes
  Invisible Cap 5   Invisible Glasses 5   Invisible Mask 5   Bakonawa Scale Armor   Bakonawa Scale Cloth   Bakonawa Scale Boots

 

 

อาวุธ          
  Spear of Crimson   Lance of Crimson   Rod of Crimson   Knuckle of Crimson   Violin of Crimson   Wire of Crimson
  Staff of Crimson   Bolt of Crimson   Revolver of Crimson   Shuriken of Crimson   Saber of Crimson   Mace of Crimson
  Bow of Crimson   Sword of Crimson   Katar of Crimson   Axe of Crimson   Bible of Crimson   Dagger of Crimson

 

* ท่านสามารถออฟชั่นทับกับออฟชั่นตำแหน่งเก่าได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อไอเทมชิ้นใหม่มาออฟใหม่

* ท่านสามารถออฟช่องที่ 2 ได้ต่อเมื่อท่านออฟช่องแรกแล้วเท่านั้น

 

ชุดป้องกัน

ช่องที่ ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง เสื้อเกราะ ผ้าคลุม รองเท้า
1 Allstats 11 - 25
2 MaxHp 10K - 100K กันสถานะ 1 อย่าง Allstats 11 - 25 Moving Speed 1 - 15%

 

อาวุธ

ช่องที่ อาวุธ
1 โจมตีมนุษย์แรงขึ้น 1 - 10% / โจมตีมนุษย์ด้วยเวทย์แรงขึ้น 1 - 10%
2 โจมตีมนุษย์แรงขึ้น 1 - 10% / โจมตีมนุษย์ด้วยเวทย์แรงขึ้น 1 - 10%

 

ข้อมูลการแลกออฟชั่นไอเทม

* ย้ายออฟชั่นที่ NPC Optione Exchanger ที่เมือง Morroc พิกัด 126 72

ในการย้ายออฟชั่น 1 ครั้งใช้ 1500 Cash points โอกาสในการสำเร็จ 80% ถ้าไม่สำเร็จไอเทมจะไม่หายไป

 

 

หลังเปลี่ยนแล้วจะเสียไอเทมชิ้นเดิมไป แต่ท่านจะได้รับไอเทมชิ้นใหม่ที่ท่านเลือกที่จะย้ายออฟชั่น จำนวน + และการ์ดจะถูกย้ายมาด้วย